Toegankelijkheidsverklaring

Webtoegankelijkheid Lokaal Bestuur Geraardsbergen

Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van deze website?

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 18 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.graaggeraardsbergen.be.

Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1. (WCAG 2.1, AA).

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

  • 1.3.1 Info en relatieverbanden
    Sommige formulieren zijn niet gelabeld. We doen inspanningen om deze van de nodige labels te voorzien.
  • 1.4.3 Contrast

De contrast voldoet niet aan de minimumvereisten. Hierdoor is de inhoud moeilijk toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • 4.1.2 Naam, rol en waarde

Sommige textinput elementen hebben geen naam voor een toegankelijkheids-API.

Op www.graaggeraardsbergen.be wordt doorgelinkt naar externe websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Via de toegankelijkheidstool die ontwikkeld wordt door FOD Bosa wordt een periodieke screening van de website uitgevoerd. De tool is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid en waarbij ook het contrast wordt gescreend.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21 september 2020, na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 21 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via info@geraardsbergen.be, het meldingsformulier of per brief: Lokaal Bestuur Geraardsbergen, t.a.v. dienst Communicatie, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen

Handhavingsprocedure

Ben je ontevreden met het antwoord op je feedback? Dan kan je een klacht indienen via het klachtenformulier

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x